Voorstelblog: Het LaarX-bestuur van 2015-2016

Voorstelblog: Het LaarX-bestuur van 2015-2016

Op de A.L.V. van 10 februari jongstleden is het interim-bestuur teruggetreden en is er een nieuw LaarX-bestuur ingestemd! Zoals gebruikelijk zullen wij onszelf allemaal kort voorstellen in een blog. Vier leden van het interim-bestuur hebben hun functie aangehouden. Omdat zij zich in het recente voorstelblog al hebben voorgesteld zullen eerst de vier nieuwe bestuursleden aan bod komen. Als bestuur hopen wij jullie natuurlijk vele interessante lezingen, excursies en andere activiteiten voor te schotelen het komende jaar. Hopelijk tot snel!

Chris Hartman – Voorzitter

asdas

23 jaar geleden werd ik geboren in de prachtige stad Groningen. Ik ben daarna vrij snel verhuisd naar een dorp tussen Assen en Groningen. Opgegroeid tussen de bossen, weilanden en uitgestrekte heidevelden van Drenthe was het eigenlijk nooit een vraag welke richting ik op zou gaan na het voortgezet onderwijs. Het werd in eerste instantie milieukunde, gericht op bodem en waterkwaliteit. In de stages kwam het besef dat het handhavende en controlerende deel van het werk totaal niet aansloot op mijn idee van werken. Ik ben toen doorgestroomd naar de lerarenopleiding. Aardrijkskunde ligt in het verlengde van milieu en een docent verschilt niet veel van een voorlichter. Ik had gelukkig veel vrijstellingen dus na 2,5 jaar fanatiek studeren mocht ik ook daar mijn handtekening zetten onder een diploma. En dan besef je gaandeweg dat het ook niet alles is om jaren achtereen in een klaslokaal te staan met lesstof die verhoudingsgewijs niet veel verandert, afgezien van het sociaalgeografische gedeelte. Zodoende ben ik uitgekomen bij de opleiding Bos en Natuurbeheer. Hier had ik al eerder over nagedacht maar destijds heb ik andere keuzes gemaakt. LaarX kwam al vrij snel in beeld. Door een lezingenprogramma waarvan de onderwerpen mij erg aanspraken en de wijze waarop LaarX zich presenteert in de school (duurzaamheid, blog etc.) was mijn interesse snel gewekt. Ik ben al snel lid geworden, heb alle lezingen en excursies gevolgd en gezien hoe de bestuurswissel in november verliep. Al tijdens de eerste lezing waarbij het interim-bestuur betrokken was heb ik in de wandelgangen laten vallen mijzelf bij een volgende bestuurswissel beschikbaar te stellen. Een paar weken later kwam de voorzitter hier bij mij op terug en toen is het balletje gaan rollen. Veel overleg met de andere kandidaten en vergaderen met het aftredende bestuur heeft er toe geleid dat ik op 10 februari jl. het voorzitterschap van de Studievereniging heb aanvaard en met goedkeuring van de A.L.V. aan die taak ben begonnen. In mijn vrije tijd ben ik al 7 jaar hoofdleiding en 4 jaar praktijkopleider bij een scoutinggroep in het dorp waar ik tot afgelopen zomer woonde. Buiten school ben ik veel te vinden in de bossen of waar dan ook maar in de natuur. Als voorzitter van de studievereniging zal ik gaan werken aan het uitbreiden van de samenwerking met externe partijen, studieverenigingen in Leeuwarden (VHL) en uiteraard ook binnen Larenstein. De professionalisering die is ingezet wil ik graag voortzetten in de presentatie van LaarX binnen en buiten de school. Wat betreft de leden: jullie hoop ik snel te zien bij de lezingen!

Max Kelbling – Commissaris Sponsoring

asdasd

Hallo, ik ben Max Kelbling en ik ben de nieuwe Commissaris Sponsoring. Deze functie heeft tot op heden nog niet bestaan binnen het LaarX-bestuur en ik zal deze functie straks toelichten. Eerst zal ik even iets over mezelf vertellen. Ik ben 21 jaar oud en kom uit Overijssel. In september 2015 ben ik begonnen op VHL aan de opleiding bos- en natuurbeheer. Voor deze opleiding heb ik een mbo-opleiding bos- en natuurbeheer gevolgd. Aangezien ik toch meer wou weten over de bos- en natuurwereld heb ik de keuze gemaakt om verder te gaan met studeren. LaarX kwam op mijn pad doordat ik hierop werd geattendeerd door een vriend. Het is een leuke studievereniging waarbij een goede sfeer is. En door de lezingen ook een toegevoegde waarde voor je kennis. De functie Commissaris Sponsoring die ik ga bekleden gaat om het benaderen van sponsoren en hiermee contact onderhouden. Mijn doel is om binnen mijn bestuursperiode een aantal sponsoren aan LaarX te binden. De manier waarop ik dit aan ga pakken zal ik als bekend maken als dit concreet gemaakt is. Als je vragen hebt over dit proces verloopt kun je me altijd even aanspreken.

Lisa Wassenaar – Commissaris Communicatie & Marketing

P1020878

Ik ben Lisa Wassenaar, eerstejaars student bos- en natuurbeheer. Na mijn mbo-opleiding toegepaste biologie wist ik dat ik verder wilde in de groene sector. Ik heb ontdekt dat ik bezig wil zijn met natuur en mensen. Met mijn 19 jaar besloot ik dat ik nog tijd zat had om aan een hbo-studie te beginnen. Na wat wikken en wegen is het dus bos- en natuurbeheer geworden. Na een paar weken school begon het te kriebelen dat ik meer dan zomaar een student wilde zijn, ik wilde aan iets mijn steentje bijdragen. Zodoende kwam ik uit bij de oproep voor nieuwe bestuursleden voor LaarX. Met mijn affiniteit voor natuur en educatie koos ik, en werd ik gekozen, als Commissaris Marketing en Communicatie. Dit is een mooi begin en een stevige basis voor later.

Roos Ahlers – Commissaris Studievereniging

roos

Mijn naam is Roos Ahlers. Ik ben 21 jaar oud, kom uit Bedum (Groningen) en ik zit in mijn eerste jaar bos- en natuurbeheer. In mijn jeugd heb in veel tijd door gebracht op het Groningse platteland, van spelen in het bos tot wadlopen en struintochten op het wad. Buiten zijn, en de ervaringen die hiermee gepaard gaan, hebben me zeker gevormd tot natuurliefhebber. Naast de voorliefde voor natuur is kunst en creativiteit een belangrijk onderdeel in mijn leven. Sinds een aantal jaren ben ik bezig met het opzetten en ontwikkelen van mijn eigen stijl binnen de beeldende kunst van keramiek. Deze creativiteit probeer ik bij alles wat ik doe te betrekken. Na de middelbare school heb ik eerst de opleiding bos- en natuurbeheer op het mbo in Meppel gedaan. Tijdens deze opleiding heb ik bij verschillende stagebedrijven zoals Landschapsbeheer Groningen, Staatsbosbeheer, Gemeente Delfzijl en de Gemeente Haren veel ervaring binnen de sector opgedaan. In mijn laatste jaar op het mbo vormde ik samen met drie anderen de directie van onze eigen leerlingenstichting. Binnen deze stichting organiseerde ik regelmatig excursies voor de opleiding Bos- en Natuurbeheer. Binnen LaarX ga ik de functie van commissaris studievereniging vervullen. Binnen mijn functie wil ik zorgen voor een gevarieerd aanbod aan lezingen en excursies. Ook vind ik het belangrijk om meer te gaan samenwerken met andere studieverenigingen, studentenverenigingen, werkgroepen en andere organisaties. Verder wil ik met de inhoud van de lezingen meer gaan inspelen op de behoeften van LaarX-leden en andere geïnteresseerden.

Tot zo ver de vier nieuwe gezichten. Hieronder volgen voor de goede orde nog de vier leden van het huidige bestuur die ook deel uitmaakten van het interim-bestuur. De teksten zijn dezelfde als die te lezen waren in het voorstelblog van het interim-bestuur

Lex Plasmans – Penningmeester/Secretaris

Lex

Ik ben Lex Plasmans en ik ben de penningmeester van Laarx. Dit was ik ook in het vorige bestuur mijn functie, maar om LaarX niet zonder penningmeester te laten zitten, heb ik er voor gekozen om mijn functie te blijven bekleden tot februari. Ik ben momenteel derdejaars student BNB op VHL. Voordat ik hier studeerde heb ik 4 jaar ‘Ecology & Wildlife Studies’ gestudeerd op Helicon, Velp. Voor deze opleiding ben ik in 2012 een half jaar in Ecuador geweest voor een stage. Omdat hier mijn passie voor tropische natuur is ontstaan, heb ik er voor gekozen om naar VHL te komen voor de major ‘Tropical Forestry’. Naast natuur in verre oorden ben ik ook breed georiënteerd en vind ik al sinds mijn jeugd natuur, waar het ook is, interessant. Ik hoop dat ik dit ook toe kan passen binnen het bestuur van Laarx en de lezingen. Laarx heeft speelt een grote rol bij het aanbieden van verrijkende kennis naast de colleges. Ik wil graag die traditie van Laarx uitdragen en mijn steentje bijdragen binnen de vereniging en de school.

Bouke ten Cate – Commissaris Landgoed

Bouke

Al sinds mijn vroege jeugd ben ik een fanatiek natuurliefhebber. Het begon allemaal met een passie voor vogels maar in de loop der jaren zijn daar reptielen, amfibieën en orchideeën bijgekomen. Ik ben inmiddels 30 jaar oud en ben derdejaars student Bos- en Natuurbeheer (major Natuur- en Landschapstechniek). Ik ben al sinds ik studeer aan VHL actief betrokken bij LaarX. Ik vind het een zeer waardevolle vereniging voor de studie BNB en ik heb nog bijna geen lezing gemist. Bij het bezoeken van de lezingen heb ik ontzettend veel kennis maar ook veel waardevolle contacten opgedaan. Ik kan iedereen van harte aanbevelen om zo veel mogelijk lezingen te bezoeken! Als Commissaris Landgoed ga ik natuurlijk via de blog van LaarX alle belangrijke ontwikkelingen en interessante zaken omtrent het Landgoed onder het voetlicht brengen. Verder wil ik studenten actief betrekken bij beheer op het landgoed, zoals in het verleden is gebeurd bij het aanleggen van de broedwanden voor de ijsvogel en in de toekomst hopelijk met het aanleggen van broeihopen voor ringslangen!

Lotte Ballering – Commissaris Duurzaamheid

lotte

Mijn naam is Lotte Ballering. Ik ben 18 jaar oud en ik zit in het 1e jaar van BNB. Ik ben verkozen tot Commissaris duurzaamheid in bestuur van 2015-2016. Ik ben een zeer gemotiveerde en actieve studente die smult van kennis. Van jongs af aan is het mij met de paplepel naar binnen gegoten: met de aarde moet je voorzichtig omgaan. De afgelopen jaren ben ik me hier steeds bewuster van geworden, zeker omdat je de afgelopen jaren ziet dat de aarde het moeilijk heeft. Een Beetje extra duurzaamheid kan geen kwaad en daarom ga ik met veel positieve energie proberen de mensen om mij heen en mijzelf natuurlijk, wat bewuster te laten leven. De wereld verander je met baby stapjes tegelijk dus dit jaar ga ik proberen met kleine acties in en rond de school studenten te stimuleren tot een duurzaam leven. Ook ga ik mijn best doen om een aantal duurzame lezingen te organiseren. Heb je ideeën of ben je gewoon enthousiast(over duurzaamheid)? Stuur gewoon een mail aan lotteballl@hotmail.com!

Piet van den Bemd – Commissaris Helicon

Piet

Sommigen zullen zich mij misschien nog wel herinneren van het afgelopen bestuursjaar. Ik heb vele avonden samengezeten met Rebecca Wielink (oud bestuur en actief in de RVA), denkend over ideeën om het Helicon meer te betrekken bij LaarX en zo de drempel lager te leggen voor MBO-studenten om bij LaarX en HBO-onderwijs betrokken te raken. Ruim een jaar geleden is zo het idee ontstaan om binnen het bestuur van LaarX een Commissaris Helicon aan te stellen. Die zou het promotie werk op zich nemen en het aanspreekpunt zijn voor docenten, studenten en andere belangstellenden bij Helicon. Een jaar verstrek en er is veel gebeurd. We zijn blij te zien dat er wekelijks fanatieke leerlingen van het Helicon de college zaal binnenlopen. Dit is echter nog niet voldoende voor mij en vandaar het besluit om nog een bestuursjaar mee te draaien voordat ik mijn stokje overdraag. Graag zie ik nog meer MBO studenten op de interessante en leerzame lezingen verschijnen. Ook wil ik de banden met Helicon versterken zodat er vanzelf interesse vanuit de studenten komt en ze uit zichzelf wekelijks naar de lezingen van LaarX zullen komen. Dit is waar ik komend jaar weer hard mee aan het werk zal gaan. Tenslotte is en blijven onze georganiseerde lezingen een verrijking voor iedere student.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *