Introductie Paarbladig Goudveil

Goudveilsoorten zijn planten die zeer specifieke eisen stellen aan hun standplaats. De twee soorten die in Nederland voorkomen, Verspreidbladig goudveil (Chrysoplenium alternifolium) & Paarbladig goudveil (C. oppositifolium), zijn vrijwel beperkt tot bronbossen. Aan de Veluwezoom kan Paarbladig goudveil worden aangetroffen in de bossprengen.

Op ons landgoed is een kunstmatige bron aanwezig. Deze ligt verborgen in het bosje tussen de parkeerplaats en de begraafplaats. De bron krijgt continu zuurstofrijk water toegevoerd vanuit de Larensteinse beek. Het gehele jaar rond, ook in droge perioden, komt het water hier aan de oppervlakte. Deze week zijn in het bronbosje 2 polletjes Paarbladig goudveil uitgezet. De omstandigheden voor deze kritische soort lijken vrij optimaal. De toekomst zal uitwijzen of het Goudveil op Larenstein zal kunnen overleven.

André Hertog

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *