Het Landgoed Winterklaar

Voor het voortbestaan van de verschillende vegetaties op Landgoed Larenstein is onderhoud van cruciaal belang. Bij dit onderhoud hoort natuurlijk ook het “winterklaar”maken van de tuin. Maar met 17 Ha aan Landgoed komt er wel wat meer bij kijken dan alleen wat harken en schoffelen!
Winterklaar maken houd hier vooral in; maaien, maaien en nog eens maaien. Het maaien gebeurt voor het grootste gedeelte met behulp van een trekkertje. Waar dit niet kan moeten de stoere tuinmannen met de bosmaaier aan de slag. Het gemaaide gras word vervolgens met de hand opgeladen en afgevoerd naar een van de composthopen op het terrein waar het een prima overwinteringplaats bied voor amfibieën, kleine zoogdieren en insecten. Het bladafval uit de demonstratietuin word op andere hopen gecomposteerd dan het gras uit de graslandjes. Dit word gedaan om te voorkomen dat exoten uit het T&L gedeelte van de tuin bijzondere soorten uit de heemtuin verdringen.
Dit maaien en afvoeren zorgt er voor dat de biomassa die de graslanden en rietlanden in het groeiseizoen hebben opgebouwd word verwijderd. Zo blijven de graslanden arm en kan zich geen strooisellaag vormen die bijzondere planten kan verdrukken of invloed kan hebben op de kwaliteit van het grondwater. Wel een beetje jammer van alle mooie blaadjes natuurlijk…….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *