Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging – Jagen is de norm


Evenement gegevens


Dinsdag 16 januari komen Wim Knol & Lennart van Rees een lezing geven over de jacht in Nederland.

Jacht is net als bosbouw of vegetatiebeheer een vorm van natuurbeheer. Gericht op beheer van populaties, voorkomen of beperken van schade, maar bovenal ook om benutting van voedsel. Jacht is een duurzame ecosysteemdienst zoals er vele zijn waarvan we dagelijks gebruik maken. Daarom moet jacht ook de norm zijn. Net als bosbeheerders of andere natuurbeheerders hebben jagers te maken met dilemma’s en keuzes. Ook niets doen, jagen of een beetje jagen is een keuze met soms grote gevolgen. Naast ecologische overwegingen hebben jagers ook te maken met maatschappelijke opvattingen. In deze lezing zullen een aantal kansen en dilemma’s rond de jacht worden belicht. Het gaat over ganzen en winterrust, meer bejaagbare soorten, weidevogels en predatoren en wie draait er op voor schade? Voor bos en natuurbeheerders van de toekomst is het noodzakelijk om argumenten en emoties te kunnen plaatsen. Wat is er waar of wat willen we graag dat er waar is?

We hopen op een boeiende discussie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *