Jongeren en natuur


Evenement gegevens


Voor behoud en beheer van natuur is het erg belangrijk dat mensen zich betrokken voelen bij natuur, maar ook dat ze zich organiseren om gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren. Veel natuurorganisaties zullen herkennen dat het lastig is om mensen en vooral jongeren te organiseren rondom natuurgerichte activiteiten.

Op deze avond bediscussiëren we de resultaten van het project: het stimuleren van ecologisch burgerschap bij jongeren, waaruit blijkt dat jongeren op verschillende manieren een ecologisch burger kunnen worden, dus natuurbetrokken en natuuractief tegelijkertijd. Vanuit verschillende jongerennatuurorganisaties zal commentaar geleverd worden op de bevindingen, er is ruimte voor het zoeken van voor jou gepaste activiteiten in de natuur door middel van de app Swipocratie en er is een discussie rondom stellingen.

Dit project is uitgevoerd door Hogeschool Van Hall Larenstein, WUR, Radboud Universiteit, Provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Soulcreatives. Zie ook: https://www.startimpuls-join.nl/werkpakketten/werkpakket-1-inclusiviteit-en-burgerschap-politieke-participatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *