Betekenis en beheer van bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed


Evenement gegevens


Dinsdag 20 maart komt Bert Maes een lezing geven over Betekenis en beheer van bomen en heesters als cultuurhistorisch erfgoed.

Er bestaat een eeuwenoude relatie tussen mensen en natuur en speciaal de bomen.  Onze natuur (de bossen, houtwallen en heggen) is dan ook niet alleen ecologie, bosbouw en tuin- en landschapsarchitectuur, maar vooral ook cultuurhistorie.  Het is een veel gebruikte term, maar toch wordt het slecht benoemd, gedefinieerd en als cultuurhistorisch erfgoed beheerd.

Ruwweg bestaan er twee soorten van cultuurhistorisch erfgoed. 1. Het landschappelijk groen, de bossen, houtwallen en heggen van het boerenland. Dat was vooral nuttig gebruiksgroen als bouw en brandhout, geriefhout, blad- en takvoer, bron van looistof, vezels, geneesmiddelen, eetbare vruchten enz. 2. De parken, tuinen, buitenplaatsen en lanen die deels geld op moesten brengen, maar vooral ook een functie vanuit recreatie, vertier en sier hebben.

Veel van onze interessante groene cultuurhistorie wordt verleden tijd en raakt in de vergetelheid.  De kennis erover verdwijnt snel. Onze oudste landschappelijk groen, van vóór 1850 schatten we op nog geen 3%, dat van de periode 1850-1930 op 5%. Alle reden om de interesse en kennis van deze weinig bekende boeiende groene wereld te vergroten en mogelijkheden voor het behoud ervan en een goed beheer te onderzoeken.

http://www.ecologischadviesbureaumaes.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *