Evenementen

Dinsdag 23 mei komt Jakob Bartelds, voorzitter van LTO Noord en daarnaast portefeuillehouder van Omgeving LTO Nederland. Bij dit laatste hoort ook het agrarisch natuurbeheer en Natura 2000. In zijn verhaal zal hij toelichten waarom LTO het agrarisch natuur- en landschapsbeheer een serieuze bedrijfstak vindt. En hoe dit in de praktijk op meerdere locaties plaatsvindt […]

Dinsdag 30 Mei komt Jip Louwe Kooijmans ons vertellen over 10 jaar stadsvogelbescherming. Het nieuws dat de Huismus in 2004 op de Rode Lijst kwam, was even onwaarschijnlijk als verrassend. De sterke achteruitgang genereerde landelijke media-aandacht en agendeerde de noodzaak voor een beschermingsprogramma voor stadvogels. In 2005 lanceerde Vogelbescherming Nederland het Actieplan Huismus als opmaat voor het […]

Dinsdag 13 juni komt Lian Zigterman van de Waddenvereniging een lezing geven over de vismigratierivier. Er wordt verteld over het belang van de vismigratierivier, het proces om tot het plan te komen en de actuele ontwikkelingen rondom vismigratierivieren. http://www.waddenvereniging.nl/onswerk/vismigratie http://www.waddenvereniging.nl/onswerk/vismigratie/afsluitdijk rechten overgedragen aan waddenvereniging. 21-05-2016