Untitled

De ganzentrek is weer begonnen!
In deze periode van het jaar vliegen er weer veel ganzen naar onze groene voedzame weides om hier de winter door te brengen. Maar welke soorten vliegen er nou altijd zo mooi gakkend in V-formatie over je hoofd? In deze blog proberen we je wat bij te brengen over de verschillende soorten die je kunt tegenkomen. Ganzen maken natuurlijk ook veel geluid en vaak lijkt het erg op elkaar. Echter zit er wel degelijk verschil tussen. Om je te helpen met het herkennen van de soorten zit er bij elke soort ook een geluidje.
Grauwe gans – Anser anser
Dit is de meest bekende gans van Nederland. Vroeger was dit een zeldzame soort maar tegenwoordig zijn ‘we’ hem liever kwijt dan rijk. Met grote getale broedt hij weer in Nederland en vreet hij z’n buikje vol op menig boerenland. Evengoed blijft dit een mooie vogel om te zien maar in de lucht nog vrij lastig om te onderscheiden van andere ganzensoorten.

Wat kenmerkend is voor de grauwe gans is dat hij groot is en kleine vlekjes op de borst heeft. Verder zijn de roze poten en zijn grote oranje snavel opvallend. De vleugels zijn vrij licht aan de onderkant.

Geluid
Het geluid van de grauw gans is een schor geschreeuw eigenlijk. Af en toe lijkt het alsof zijn stem overslaat. Grauwe gans
Brandgans – Branta leucopsis
De brandgans is een vrij kleine gans die erg contrastrijk is in zijn verenkleed. De zwarte hals en de witte buik zijn erg kenmerkend. De brandgans is in Nederland een overwinteraar maar ook een broedvogel. Met zo’n 5000 broedparen en nog steeds toenemend is de brandgans een veel geziene vogel in onder andere het rivierengebied.

 De kleine brandgans is te herkennen aan zijn donkere vleugels en zijn zwarte hals.

                                                            Herkenbaar beeld in de lucht.
Geluid
Het geluid van de brandgans is wat lager dan dat van de grauwe gans. Ook is het wat minder luid. Brandgans


Kolgans – Anser albifrons
De kolgans is ook een vrij kleine gans met een witte bles op zijn kop. De adulte vogels hebben zwarte banden op de buik maar de juveniele vogels niet. Dit is goed te herkennen in de lucht als ze overkomen.
Een groep kolganzen is gemakkelijk te herkennen in de lucht. Dit heeft te maken met de zwarte banden op de buik. Mocht je tussen kolganzen in het veld een kleine kolgans met een gele oogring zien dan mag je jezelf gelukkig prijzen want je hebt dan te maken met de zeldzame dwergans.

                                            Kenmerkend beeld van overvliegende kolganzen.
Geluid
Het geluid van de kolgans is een vrij schel geluid met hoge tonen. Het geluidis vrij rustig. Kolgans


Toendrarietgans – Anser serrirostris
De toendrarietgans is een van de mooiste ganzen in van de familie. Met zijn zwart oranje snavel lijkt ie veel op de grauwe gans maar is ietsje kleiner. Het verenkleed is vrij donker en poten zijn oranje.
Het kleine oranje puntje van de snavel kan handig zijn om de toendrarietgans te herkennen in de lucht.

De toendrarietgans is van onderen moeilijk te herkennen. 
Geluid
Het beste kenmerk van deze soort is zijn geluid dat een mengelmoesje is van hoge en lagere tonen. Wanneer de toendrarietgans aan de grond is maakt hij een rustig laag geluid. ToendrarietgansRotgans – Branta bernicla
De rotgans is net iets kleiner dan de brandgans en vrijwel geheel zwart. Alleen zijn kont is wit en een en wit vlekje in de nek. De rotgans is geen vervelende gans zoals zijn naam misschien doet vermoeden maar rot komt door zijn geluid. Hij broed niet in Nederland maar in het hoge noorden op de Siberische toendra’s.

Wanneer een groep rotganzen overkomt, zijn ze gemakkelijk te herkennen aan de donkere kleur en witte kont. Ze komen voornamelijk in het Waddengebied voor en ze zwemmen graag.

Geluid
Het geluid van de rotgans is best anders dan dat van alle andere ganzen. Het is een vrij laag gebrabbel dat een beetje doet denken aan een eend. Rotgans
                    Veel plezier met het herkennen van de verschillende soorten!

Gemaakt door: Michiel Elderenbosch

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *